Moció de càrnies en lluita

La indústria càrnia és, des de fa ja diversos anys, un sector econòmic en creixement que té un important i rellevant impacte a la comarca d’Osona, tant des del punt de vista econòmic, com des de la perspectiva ecològica, com de la social. Per aquest motiu l’evolució i les circumstàncies d’aquest sector suposen i impliquen també un fort impacte en tots els altres àmbits de la nostra vida quotidiana.

(...)