Moció de suport a l'acollida de població refugiada

Moció presentada juntament amb la resta de partits al ple del dia 29 de setembre del 2015 i aprovada per unanimitat. Inclou aportacions importants provinents de Stop Mare Mortum. Creiem important destacar que la moció no fa diferències entre persones refugiades per motius polítics o econòmics i que compta amb compromisos concrets com facilitar l’empadronament a tota la població de Manlleu.