Revista El Teler CUP Manlleu - número 3

Aquest mitjà de comunicació té l'objectiu de fer arribar a tota la població diferents qüestions destacables que estan passant a l'Ajuntament i alhora activitats i campanyes que la CUP Manlleu està treballant des del carrer, per tal que la informació sigui més directa i propera a la gent.