Aportacions de la CUP al ple de juny

Resum de les aportacions de la CUP Manlleu al ple municipal del 19 de juny:

1. Modificació pressupost

2. Renuncia MES Manlleu

3. Denúncia del Torrent Magí tapat amb una estructura de formigó
Vam preguntar per quin motiu s'ha tapat el Torrent Magí just a la zona de davant de Gràfiques Manlleu, quins permisos s'han donat i en quina situació es troba aquest tema. La resposta de l'equip de govern va ser que l'empresa ho havia fet sense permisos i que aquests se li estaven requerint per tal que quedés legalitzat. Vam aprofitar aquest fet per reivindicar els espais naturals dins el casc urbà. Ara que estem en ple procés d’elaboració del POUM creiem que és essencial respectar els recorreguts naturals de les rieres i els torrents, i entendre el gran valor que tenen, tan a fora com a dins del municipi.