Aportacions de la CUP al ple de maig

Resum de les aportacions de la CUP Manlleu al ple municipal del 22 de maig:

1. Moció per a la sanció de les empreses de subministraments bàsics que realitzin talls indeguts a Manlleu.

La CUP vàrem presentar una moció per tal que l'Ajuntament de Manlleu sancioni les empreses subministradores que vulneren el principi de precaució que estableix la Llei 24/2015 i que realitzin talls indeguts a Manlleu.

Aquesta és una Llei que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2015 i guanyada al carrer gràcies a la lluita de col·lectius com la PAH o l'Aliança contra la pobresa energètica, que varen impulsar una ILP que va recollir 145.000 signatures.

Pel que fa a la pobresa energètica aquesta Llei estableix un principi bàsic de precaució que en els casos d'impagament de rebuts de subministraments obliga a les empreses energètiques a consultar a Serveis socials si la família en qüestió es troba en situació d'emergència social. Només si tenen la certesa que no hi ha una situació de vulnerabilitat poden legalment efectuar el tall del subministrament.

Al llarg d'aquest mandat a Manlleu les empreses energètiques han incomplert aquest principi sense que l'Ajuntament les hagi sancionades i tot i que actualment sí que estan demanant els informes a Serveis socials, encara es produeixen talls a famílies en situació de vulnerabilitat.

És per aquest motiu que considerem important que el Ple aprovés per unanimitat aquesta moció ja que compromet a l'Ajuntament a sancionar les empreses que no compleixin amb el principi de precaució tot vulnerant drets bàsics de les manlleuenques i manlleuencs.

2. Modificació del Mas.

En aquest Ple es va presentar l'aprovació inicial de la modificació puntual per desenvolupar com a sòl industrial la zona del Mas. La CUP veiem que amb aquesta aprovació es vol començar a executar el que hi ha dibuixat a l’avanç del POUM, tot i que encara estem en procés de debat i elaboració del POUM definitiu. De fet, l’informe dels tècnics valida aquest projecte, en part, perquè és coherent amb l’avanç. Ens temem que tot està lligat i ben lligat en un avanç suposadament "tècnic" que serveix a l’equip de govern per continuar amb el nefast estil urbanístic que ens va portar a la crisi.

Des de la CUP tenim clar que als polígons hi ha problemàtiques urgents i una mala planificació. Com ja hem dit altres vegades apostem per una reorganitzar del sòl industrial i per definir en el futur POUM quin ha de ser el paper de l’indústria a Manlleu i, en conseqüència, el dibuix del seu sòl industrial. Des de la CUP ens vam mostrar reticents a aquesta modificació perquè condiciona l’actual discussió del futur POUM; perquè destrueix un preuat sòl agrícola; perquè presenta dèficits (Per exemple: on és la via verda? Què es farà amb les naus buides dels polígons actuals?), i perquè no ens han aclarit la dimensió de la demanda de sòl industrial. Per això el nostre vot va ser d'abstenció, amb la intenció de continuar treballant per solucionar els problemes d’aquesta zona industrial.

3. Tala d'arbres, Teatre Centre i estelada a l'Ajuntament.

Al torn de precs i preguntes vam demanar que s’expliquessin els motius pels quals s’han tallat els pollancres del Torrent de la Borina. Som conscients del perill que suposava que els arbres poguessin caure, però no entenem a què és deguda la urgència de fer la tala en època en que els ocells estan niant. Alhora creiem que calen responsabilitats de qui va prendre la decisió de plantar aquest tipus d’arbres i qui n’ha fet el manteniment perquè acabessin creixent tant i les arrels fossin tan grans. Cal no caure en el mateix error i tenir clar quins arbres es planten i quin manteniment se’n fa per no tornar-nos a trobar en la mateixa situació.

Ara que sembla que les obres del Teatre Centre s’han reactivat, vam demanar com es treballarà el model de gestió del Teatre Centre. Des de la CUP sempre hem dit que és fonamental que una ciutat com Manlleu compti amb espais culturals que tinguin una funció i una vocació pública, per tant veiem important que estigui obert a tota la població i a tots els col·lectius i entitats de l’àmbit del teatre i de la cultura.

Finalment vam exposar que el passat 27 d’octubre en proclamar-se la República es va retirar l’estelada del balcó de l’Ajuntament i es va canviar per la senyera, entenent que iniciàvem una etapa republicana. En aquell moment creiem que tenia sentit fer aquesta acció, però vista la situació en la que estem (amb el cop d’estat dels partits del 155 que ens ha impedit implementar de manera efectiva la República) vam demanar que es torni a penjar l’estelada al balcó de l’Ajuntament.