Aportacions de la CUP al ple de març

Resum de les aportacions de la CUP Manlleu al ple del 20 de març de 2018:

- Modificació Ordenances fiscals

- Delegació del Ple a la Junta de Govern Local

- Adhesió al manifest del 8 de març dia de la dona treballadora. 2018

Des de la CUP hem votat a favor d’aquesta moció perquè veiem correcte totes les reflexions que s’hi fan. Vam aprofitar per destacar-ne una on diu “que la transformació del sistema patriarcal té un impacte per a tota la societat”. Aquesta afirmació és el mateix que dir que posar una visió feminista en totes les àrees d’aquest Ajuntament, acabarà tenint impacte a tota la societat. Per això reclamem que es tingui en compte aquesta pràctica en tots els processos que s’estan tirant endavant.