Aportacions de la CUP Manlleu al Ple de febrer

Resum d'algunes de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple municipal del 21 de febrer de 2017:

1 - Economia Social i solidària

2 - Moció sobre l'afectació de les obres del Pont de Can Molas

Des de la CUP hem votat a favor de la moció sobre l'afectació de les obres del Pont de Can Molas perquè creiem que cal tenir en consideració tot el que siguin aportacions d’associacions veïnals i del poble. Creiem que cal posar en valor tot el que vagi encaminat a fomentar la participació i el debat, amb creació de comissions que treballin aquestes qüestions, tal com demana la moció.

Amb temes com aquests de gran impacte als barris, cal ser curosos, informar degudament i ser el màxim de transparents per evitar tensions innecessàries. Creiem que en aquest sentit, l'equip de Govern no ha fet els passos suficients per encarar de manera honesta i transparent tot el que envoltava aquest projecte.

3 - Moció sobre l'Ordenança de civisme

Moció presentada per la CUP Manlleu per a superar el model estigmatitzador i criminalitzador de la pobresa i de les mobilitzacions socials de l'actual ordenança de civisme a Manlleu

4 - Som Energia


A la CUP ens plau que en aquest Ple s’hagi aprovat que l’Ajuntament es faci soci de la cooperativa SomEnergia. Aquest pas segueix la filosofia de la moció que vàrem presentar ara fa un any, i que es va aprovar, de caminar cap al subministrament d’energia sota criteris de sobirania energètica. La cooperativa SomEnergia compleix els criteris democràtics, socials i de sostenibilitat bàsics per fer el tant necessari canvi de model energètic. Hem demanat però que aquest petit primer pas s’eixampli i es pugui traslladar a la resta d’equipaments i polítiques energètiques.

En el torn de preguntes hem demanat sobre les obres de l’accés a la Devesa que s’han començat a fer sense un pacte tancat entre propietari i l’Ajuntament. També hem demanat pel posicionament de l’equip de govern amb els cabals ecològics del Ter en el tram de riu paral·lel al canal de Manlleu, ja que des de l’inici de la legislatura no hem escoltat mai un compromís clar en aquest sentit.