Aportacions de la CUP Manlleu al Ple de gener

Resum de les aportacions de la CUP Manlleu al ple municipal del 23 de gener:

Pla absentisme

POUM

Memòria històrica

També hem demanat pel compliment de la moció per la revisió de la nomenclatura, simbologia i títols honoraris de Manlleu dedicats a persones franquistes, feixistes i militars que vàrem presentar la CUP el juliol del 2015 i que es va aprovar amb un ampli recolzament. A dia d'avui la moció ha aconseguit canviar el nom dels carrers Vázquez de Mella, General Weyler i Casanovas Toneu. Però desconeixem com està el compliment d'altres punts d'aquesta, com la realització d'un estudi i significat de la nomenclatura dels carrers de la vila, així com l'eliminació de tots els monuments i simbologia feixista, autoritària i antidemocràtica encara existent al poble.

Passera Embarcador-Devesa

Respecte el tema de la passera que s’ha projectat per fer a la zona de l’embarcador cap a la Devesa, volem posar de manifest que estem parlant d’un projecte totalment diferent a la passera que demanava el veïnat de Vista Alegre per les obres del pont.

Pel que se’ns va traslladar a la Comissió Informativa, la passera de l’embarcador només hi podran passar vianants i bicicletes, i en cas excepcional un camionet lleuger de la brigada per treure troncs i fer manteniment. Per tant, entenem que no es tracta de cap solució pel veïns, perquè durant les obres ja podran passar a peu pel pont de Can Molas.

No és bo jugar amb ambigüitat amb un tema que és sensible i que genera preocupacions a les veïnes i veïns, creiem que s’ha de ser clars i explicar què es farà i què no es farà de manera transparent.