Aportacions de la CUP Manlleu al Ple de març

Resum d'algunes de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple municipal del 21 de març de 2017:

1. Memòria del Síndic municipal de greuges de Manlleu

En aquest Ple vàrem rebre la visita del Síndic de Manlleu que va presentar l’informe d’aquest curs. La CUP vàrem aprofitar per destacar la figura el Síndic: ell vetlla pels drets dels ciutadans davant l’Ajuntament en casos de greuges, errors o de falta d’actuació. També el vàrem animar a fiscalitzar a tots els càrrecs electes així com a l’administració de l’Ajuntament, amb l’objectiu final d’incrementar la vocació de servei públic de la institució. En el seu informe el Síndic va destacar dues preocupacions de la població. Una d’elles és la mobilitat i l'accessibilitat, que des de la CUP creiem que cal treballar en global dins del nou POUM; i l’altra és la contaminació atmosfèrica, respecte la qual creiem que s’han de començar a aplicar mesures conjuntament amb la Generalitat per a reduir-la.

2. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica

Un altre dels punts de l'ordre del dia va ser la proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica. La vigència de l'ordenança va quedar congelada amb les al·legacions presentades per l'Oficina Antifrau, que posava en entredit alguns dels articles d'aquesta normativa per ser poc concrets i precisos. Des de la CUP vam mostrar el nostre suport a les al·legacions presentades per Antifrau i vam votar favorablement a la seva aprovació definitiva, alertant a l'equip de govern que en matèria de transparència no n'hi ha prou amb complir la llei, sinó que sempre cal anar un pas per endavant.

3. Modificació de les Ordenances fiscals número 11 i número 18

L'equip de govern va presentar durant aquesta sessió plenària una proposta de modificació d'ordenances fiscals en l'àmbit de la prestació de serveis generals per una banda, i sobre les tarifes d'estacionament del servei de zona blava per l'altra.

Pel que fa a la prestació de serveis, la proposta -aprovada pel govern- contemplava un augment de taxes en l'expedició de documents com certificats d'empadronament o certificats de parelles de fet, entre altres. La CUP vam mostrar el nostre rebuig a la mesura, que tan sols persegueix un objectiu purament recaptatori i carrega el tipus impositiu a tots els manlleuencs i manlleuenques per un servei que per nosaltres hauria de ser gratuït.

Pel que fa a les taxes de la zona blava, verda i taronja i la seva distribució definitiva als carrers de Manlleu, des de la CUP vàrem recordar que aquesta era una aprovació que anava vinculada a una externalització del servei. Vàrem posar l'accent en el fet que la configuració d’una zona blava té implicacions socials, laborals, culturals i configura la relació que tenim les veïnes i veïns amb l’espai públic i per tant és un tema que requereix d’un debat important.

Quan el maig del 2015 l'Ajuntament va recuperar el servei del pàrquing i de la zona blava vàrem tenir una molt bona oportunitat per repensar-ne el funcionament i consensuar el model global de mobilitat que necessitem per Manlleu. Malauradament aquest equip de govern va tornar a externalitzar el servei i totes les decisions que s'han pres des de llavors, han anat condicionades pels interessos de l'empresa que gestiona el servei i no exclusivament per criteris de mobilitat i pensant en les veïnes i veïns de la població. És per aquest motiu que hi vàrem votar en contra.

4. Precs i preguntes

Entre altres qüestions, al torn de precs i preguntes vàrem aprofitar per preguntar a l’equip de govern quins tipus d’herbicides s’estan aplicant a la via pública, així com qui en decideix l’aplicació i qui ho executa. Estem pendents de resposta.