Aportacions de la CUP Manlleu al Ple de novembre

Resum d'algunes de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple municipal del 15 de novembre:

1. Pacte de govern

Al Ple municipal s'hi varen debatre diferents punts relacionats amb el pacte entre ERC, PSC, MÉS i Maite Gallifa consistents en l'ampliació de les dedicacions parcials de membres de l'equip de govern, l'aprovació de les retribucions econòmiques associades i la modificació del pressupost per tal de fer front a l'augment de la despesa que aquest pacte li suposa a l'Ajuntament de Manlleu (35.000 euros anuals extres).

Des de la CUP vàrem votar en contra d'aquests punts ja que discrepem sobre aquest augment en les dedicacions i total de retribucions i vàrem fer una valoració global de l'acord de govern. Creiem que el pacte respon a la lògica de l'intercanvi d'estabilitat a canvi d'unes determinades regidories i quotes de poder i pensem que hauria estat molt més interessant i beneficiós fer un procés de creació de consensos entorn un projecte concret per Manlleu, que nosaltres defensem que sigui clarament transformador.

També vàrem valorar el pacte des de la perspectiva independentista. Els propers mesos el municipalisme haurà de jugar un paper determinant i caldrà tota la valentia política per poder exercir el dret a l’autoderminació i poder culminar, així, el procés d'independència exitosament. Ens preocupa aquest pacte amb el PSC, un partit que a Manlleu s’ha mostrat, no només contrari sinó absolutament hostil a qualsevol pas que hagi fet aquest Ajuntament en la línia de recolzar que el futur d’aquest poble el decidirà la seva gent.

2. Aprovació de l'Avanç del POUM

Amb la proposta d'Avanç que es va presentar al Ple, tenim sobre la taula quatre alternatives de models de Manlleu. Entenem, però que les tres primeres són desfasades i que només poden servir per veure d'on venim, ja que mostren com eren els Plans Urbanístics antics i creats en època ple creixement urbanístic. Per tant, l'alternativa més desenvolupada és la quarta, que s’ajusta una mica més a la realitat actual, però que per nosaltres encara queda lluny de plasmar un model social, territorial i econòmic, pensat amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de la població de Manlleu en l'escenari més probable, segons els informes tècnics, on Manlleu no creixi en els propers quinze anys.

De nou cal recordar que més creixement no és sinònim de més benestar per a la població i cal tenir presents també les possibilitats de creixement intern que encara té Manlleu, amb una capacitat per absorbir 13.451 habitants només entre habitatges buits i el sòl residencial vacant dins la ciutat.

3. Moció de suport a Joan Coma

Des de la CUP vàrem presentar aquesta moció per expressar el suport a Joan Coma i Roura de Capgirem Vic, acusat del delicte de sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i mostrar el seu compromís amb el mandat democràtic que té encomanat. Es tracta d’un procés penal amb una clara connotació censora que pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació pública, judicialitzant els responsables polítics que només expressen el que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social del poble català.

4. Declaració de suport a l'Ariadna Masmitjà #MasmiAbsolució

Al torn de precs i preguntes vàrem demanar que l'Ajuntament de Manlleu a través dels seus canals de difusió, fes una declaració pública de suport a l'Ariadna Masmitjà, veïna de Manlleu i membre de la Brigada a Eko-Idomeni. El divendres, 18 de novembre, havia de ser jutjada a Grècia acusada de resistència a l’autoritat en el moment en què va ser detinguda per donar suport a les persones refugiades que protestaven contra les condicions del camp d’Idomeni, les polítiques d’asil de la Unió europea i contra la violència policial que pateixen les refugiades per part del cos policial macedoni. S'enfronta a una pena que oscil·la entre els 6 mesos i 5 anys de presó.