Aportacions de la CUP Manlleu al Ple de setembre

1. Moció de suport al col·lectiu "Som 27 i més".

El passat dimarts 27 de setembre es va celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament de Manlleu, i des de la CUP vam voler aprofitar l'ocasió per mostrar la nostra solidaritat amb el col·lectiu "Som 27 i Més", un grup de persones que han estat encausades judicialment per lluitar en defensa de la universitat pública i la igualtat d'oportunitats.

Des del nostre grup municipal, vam presentar una moció de suport al col·lectiu que va ser aprovada per unanimitat. Recordem que a les persones que formen part de "Som 27 i Més", se'ls demana penes de presó que van d'onze a catorze anys, i una sanció econòmica que en global supera els 400.000 €, tot plegat per tancar-se al rectorat de la UAB per tal d'exigir a l'equip de govern que apliqués les mesures aprovades al claustre de la universitat, les quals demanaven, entre d'altres, que es desobeís l'augment del 66% de les taxes públiques per matricular-se a la universitat.

Des de la CUP considerem que estem davant d'un judici polític que tan sols pretén criminalitzar la protesta i la defensa d'una universitat pública, gratuïta i de qualitat. És per això que creiem necessari teixir una xarxa solidària amb el col·lectiu "Som 27 i Més" a tots els nivells, també als ajuntaments d'arreu del país.

Veure moció

2. Accés a la Devesa de Manlleu.

La Devesa és un espai molt singular que constitueix un important patrimoni natural i de molt alt valor per a Manlleu, quelcom que hauria de ser absolutament prioritari de protegir.

Com és sabut existeixen diferents lleis i directives que marquen d’una manera molt clara que com a mínim els 5 primers metres de les riberes de qualsevol riu són de servitud i d’accés públic. Cal constatar que aquest fet, aplicable a la Devesa, històricament no s’ha garantit a Manlleu. Des de fa uns mesos però, la situació s’ha agreujat ja que els propietaris dels terrenys varen construir tres tanques, sense la llicència d’obres corresponent, que tanquen totalment la Devesa.

Des de la CUP vàrem portar aquesta situació al Ple demanant per què l’Ajuntament no havia actuat amb celeritat per tal d’impedir la construcció d’aquestes tanques tot i tenir-ne coneixement, i vàrem posar damunt la taula la necessitat de trobar les solucions que calguin per tal de garantir el dret de la població de Manlleu d’accedir lliurement a tota la zona de servitud i d’accés públic de la Devesa.

3. Ordenança de Civisme.

Durant el torn de precs i preguntes, des de la CUP vam plantejar una qüestió que considerem preocupant i que gira entorn a l'Ordenança de Civisme. Malgrat fer mesos que treballem conjuntament amb l'equip de govern i la resta de grups polítics per tal de superar el seu enfoc sancionador, el passat 12 d'agost l'Ajuntament de Manlleu va publicar un comunicat en el qual s'amenaçava amb multes econòmiques emparades per l'Ordenança de Civisme a tots aquells ciutadans i ciutadanes que estenguessin roba visible a la via pública -balcons, terrasses, etc-.

Amb la intenció de fer notar la contradicció en la que es troba l'equip de govern pel que fa a l'Ordenança de Civisme, els vam preguntar si realment tenien la intenció de sancionar econòmicament als veïns i veïnes que per motius d'espai -no tothom viu en una casa o un pis prou ampli- es veuen obligats a estendre roba a balcons i terrasses. Malgrat el comunicat del passat 12 d'agost, l'equip de govern ens va confirmar que estava disposat a continuar treballant per tal de reformar l'Ordenança de Civisme i superar el seu esperit sancionador.

4. Suspensió de llicències (POUM).

Ara farà un any va quedar anul·lat el POUM del 2008 i des d'aquell moment a Manlleu ens estem regint pel Pla urbanístic del 1988. Un dels primers acords de la totalitat del Ple per afrontar aquesta situació va ser aprovar una suspensió de les llicències d’obres. Amb això es buscava protegir el municipi d’actuacions que al Pla urbanístic del 1988 són possibles però que avui, el 2016, no s’haurien de permetre. Aquesta suspensions de llicències té una durada d’un any i s’està a punt d’acabar. Des de la CUP vàrem fer un prec al Ple demanant a l’equip de govern que els serveis tècnics de l’Ajuntament estudiïn les possibilitats legals de continuar limitant les llicències que permet el Pla urbanístic del 1988. També vàrem instar a tot el consistori per tal que treballem per arribar a un acord polític en aquest sentit.