Aportacions de la CUP Manlleu al Ple d'octubre

Resum de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple d'octubre:

1. Protocol contra la violència masclista dins l'àmbit de la parella.
S'ha aprovat per unanimitat el Protocol per a l'abordatge de la violència masclista dins l'àmbit de la parella a Manlleu. Creiem que és important que s'hagi redactat tenint en compte el funcionament local de Manlleu. Cal que aquest protocol funcioni i sigui útil, per tant, cal destinar-hi els suficients recursos perquè així sigui. S'ha fet un pas important, però alhora creiem que cal anar més enllà, i treballar protocols per a l'abordatge de la violència masclista també per altres àmbits, més enllà de la parella, per exemple en espais de festa o de l'àmbit laboral.

2. Ordenances fiscals.
L'equip de govern va presentar en sessió plenària la nova proposta d'ordenances fiscals de cara a l'exercici 2017. Des de la CUP vam lamentar que la congelació de l'IBI -Impost de Béns Immobles-, ja que aquest impost és dels més importants tant pel que fa a la recaptació com per l'impacte econòmic que genera als manlleuencs i manlleuenques.

El nostre grup municipal va treballar i va fer pública una proposta prèvia d'IBI que aprofundia en l'esquema progressiu aprovat l'any passat, i en la qual es proposava una rebaixa del 3,75% al 100% d'habitatges, i al 90% d'usos comercials, industrials, magatzems i aparcaments, mentre s'incrementava al 10% d'usos restants amb major valor cadastral per tal de mantenir la recaptació de l'any passat. Per a nosaltres, aquest esquema va en la línia d'implementar una fiscalitat més justa i redistributiva, basada en en la idea del "qui més té, més paga", però l'equip de govern es va negar en tot moment a negociar una proposta en aquests termes malgrat existís des de l'any passat l'acord amb el nostre grup de portar-ho a terme.

Fruit del trencament d'aquest compromís, la CUP vam votar desfavorablement a les propostes de modificacions presentades per ERC i MÉS, ja que a dia d'avui i després del debat obert entorn les ordenances fiscals, ens sentim allunyats, decebuts i en plena desconfiança amb la política fiscal de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manlleu.

3. Nova Biblioteca municipal de Manlleu.
Des de la CUP vàrem remarcar que la Biblioteca és un servei que ha de ser absolutament prioritari per una població com la de Manlleu i vàrem destacar l'excel·lent tasca realitzada els darrers anys en unes condicions, que per espai i accessibilitat, estaven lluny de ser les adequades. Així mateix, vàrem recalcar que la defensa del paper de la Biblioteca no ha d'estar renyit amb denunciar les pràctiques antisocials i espoliadores del BBVA, una entitat que desnona com cap altra, que ha fet negoci de la crisi amb els recursos públics de totes i tots i que financia i participa d'empreses armamentístiques.

Pel que fa al contracte amb aquesta entitat, signat el 28 de maig del 2014, vàrem constatar que va ser redactat amb unes previsions, tant econòmiques com temporals, que no s'han complert. Estava prevista l'obertura amb un termini màxim de 8 mesos i finalment han estat 2 anys i 5 mesos d'espera, i la inversió per adequar l'espai ha estat de 571.118,93 euros, una xifra molt superior a la previsió inicial.

En aquest context, ens preocupa que el contracte només asseguri la continuïtat de la nova Biblioteca pels propers 2 anys i 7 mesos, fins el 28 de maig del 2019, i vàrem exposar l'urgència de revisar-lo per tal de blindar la continuïtat de la biblioteca, fent-ho amb unes condicions raonables i de manera que a mig termini aquesta es pugui desvincular completament del BBVA.

4. Suport a Joan Coma.
En el torn de precs i preguntes, des de la CUP vam voler manifestar el nostre suport al regidor de la CUP - Capgirem Vic Joan Coma Roura, imputat per un presumpte delicte de sedició per l'Audiència Nacional, organisme jurídic hereu del Tribunal d'Ordre Públic franquista. Tanmateix ens vam reafirmar en la voluntat de desobeir un estat demofòbic que ens persegueix i reprimeix pel simple fet de defensar una idea política, i vam animar tant a la resta de grups polítics com a la població en general a participar dels actes i mobilitzacions convocades en suport al regidor vigatà.

5. Suspensió de llicències urbanístiques.
Aquest mes s'aixeca la suspensió de llicències d’obra a Manlleu i ens tornarem a regir pel POUM del 1988. En l’anterior Ple, la CUP ja vàrem demanar treballar per buscar un acord de tots els partits per evitar abusos urbanístics en la nova situació. La suspensió de llicències és una qüestió complexa perquè pot afectar a obres necessàries que segurament seran una millora urbanística, però alhora, tornar al POUM del 1988 obre la porta a l’especulació, destrucció de patrimoni i actuacions clarament contràries al POUM del 2008. És per això que vàrem demanar de nou que es continuï valorant la possibilitat d’allargar la suspensió de llicències i que en el cas d’aixecar-se la suspensió que l’equip tècnic d’urbanisme, l’equip de govern i la resta de partits ens comprometem a estudiar, amb la lupa del POUM del 2008, les noves llicències per tal d'evitar possibles abusos.