Aportacions de la CUP Manlleu al Ple Municipal del 19 de juliol

Resum d'algunes de les aportacions fetes per part de la CUP Manlleu al Ple Municipal del passat dimarts 19 de juliol de 2016:

1. Requalificació al Poquí per construir-hi un Mercadona.

Al Ple estava prevista una requalificació de sòl, de no urbanitzable a urbanitzable, una qüestió molt important pel poble. La sol·licitud era en base a un projecte d’iniciativa privada que pretén la construcció d’una gran superfície comercial del Mercadona, habitatges al seu entorn i un important nou vial de comunicació. Des de la CUP Manlleu ja vàrem demanar a la reunió de la Comissió Informativa que aquest punt no passés al Ple però la resta de grups ho van desestimar. Després d’una setmana amb molta pressió popular el punt es va aconseguir retirar.

A nivell tècnic, aquest projecte de modificació condicionava el model urbanístic i de creixement de la ciutat, un model que està en procés d’elaboració al POUM. Pel que fa a la construcció de nou habitatge, no està provada la seva necessitat, i tenim altres possibilitats de aconseguir-ne sense destruir sòl agrícola. Tampoc està justificada la creació d’una ronda nord-est i menys d’aquesta envergadura. A la ciutat tenim excedent de metres quadrats de grans supermercats, tal i com la Llei de comerç de Catalunya corrobora, i per tant no en calen de nous. A més, aquest projecte permet la construcció d’una gasolinera a pocs metres de l’Institut. Aquestes qüestions estaven incloses a l'informe emès pels mateixos serveis tècnics municipals que desaconsellaven el projecte.

A nivell polític, la CUP no apostem per un model de creixement forassenyat ni per un model de comerç de grans supermercats amb condicions laborals pèssimes i que escanya els proveïdors, i menys el del Sr. Mercadona. Creiem que cal apostar pel petit i mitjà comerç, que potenciï les iniciatives locals i lligades al territori. En contraposició a un model de ciutat sota la llei dels interessos privats i sense un objectiu públic, apostem per la participació ciutadana i el debat profund per decidir quin futur volem.

Finalment, la manca i poca diligència en la rebuda d'informació, les presses en l'aprovació i la sensació de poca transparència ens van fer emetre una crítica ètica al procés de gestió de la proposta.

En resum, aquesta requalificació condicionava al procés participatiu del POUM, no tenia una justificació pública, i potenciava un model de Manlleu en contra de la majoria dels seus ciutadans. Per aquests motius ens vàrem alegrar que el punt es retirés.

2. Projecte Educatiu de Ciutat

Un dels punts que es varen abordar va ser el suport institucional al Projecte Educatiu de Ciutat. Des de la CUP vàrem remarcar la importància de treballar a fons maneres per tal que totes les àrees de l'Ajuntament apliquin un enfoc educatiu a les seves pràctiques i projectes. També vàrem constatar la necessitat de comptar amb recursos públics per tal de poder desenvolupar els projectes que la població està treballant en el marc del PEC i poder afrontar amb garanties els reptes que tenim a nivell educatiu a la nostra ciutat.

3. Pla marc d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere d'Osona 

A través d'una moció presentada pel col·lectiu Talcomsom el gener de 2014 es va declarar Manlleu com una ciutat respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminiació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual. Aquella moció ja contemplava la creació d'un Pla local i és a la lluita incansable del moviment LGTBI a qui li devem que finalment el tinguem damunt la taula i l'haguem pogut aprovar. 

Aquest Pla fa una diagnosi molt acurada de la situació a la comarca i presenta un pla d’acció basat en incorporar la perspectiva LGTBI a les diferents àrees de la política municipal, en combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere i en fomentar la visibilitzaió del col·lectiu LGTBI.

Amb aquest Pla disposem d'una eina molt potent amb la qual treballar i tenim el repte de desplegar-lo i aplicar-lo de la millor manera a Manlleu.

4. La fi de les concessió d'aprofitament del canal industrial del Ter a Manlleu

Aquest any s'acaba la concessió d'aprofitament del canal industrial de Manlleu. La concessió té uns 75 anys d'antiguitat i respon a uns usos i sensibilitats diferents a les actuals. Cal recordar que l'aigua dels rius és un bé i un recurs comú i hem de protegir el seu ecosistema i fer-ne una gestió pública. L'Agència Catalana de l'Aigua és qui gestiona l'aigua dels rius i qui fa les concessions.

Des de la CUP creiem que la finalització de la concessió és una oportunitat per recuperar la gestió del canal amb criteris de cabals ecològics i de gestió pública. Al Ple vàrem preguntar a l'equip de govern per l'estat de les converses per la nova concessió del canal i quins són els objectius amb els que l'Ajuntament de Manlleu treballa. L'Enric Vilaregut va contestar que s'està intentant negociar una petita pròrroga per plantejar millor el futur del canal amb l'objectiu que aquest es continuï aprofitant i sempre hi passi un mínim d'aigua. Des de la CUP creiem que Manlleu, com a capital del Ter, hauria de tenir objectius més ambiciosos i que s'ajustéssin a la legalitat.

5. Suport a la lluita de les càrnies

Al torn de precs i preguntes vàrem aprofitar per donar suport a la lluita social que estan fent els treballadors i treballadores de Càrnies en Lluita. Des de l'escorxador d'Esfosa de Vic fins al de Le Gourmet de Santa Eugènia, s'està escampant la lluita arreu de la comarca.

S’estan denunciant les anomenades “falses cooperatives” existents a la indústria càrnia, on a través d’aquest model, s’obliga a la persona a pagar per treballar, simulant una aportació del capital a la cooperativa i després se li precaritzen els drets laborals.

També es reclama que s’acabi amb els acomiadaments improcedents, que els treballadors tinguin dret a accedir a la seguretat social, bàsicament dignitat i respecte per un sector que està vivint una situació insostenible i que ha provocat que els treballadors i treballadores es mobilitzin en defensa dels seus drets laborals.