Aportacions de la CUP Manlleu al Ple Municipal del 31 de maig

Foto: elter.net

Resum d'algunes de les aportacions fetes per part de la CUP Manlleu al Ple Municipal del passat dimarts 31 de maig de 2016.

1. Escola municipal de Música de Manlleu.
Aquest any finalitza el conveni pel servei públic de l’Escola de Música. La concessió d’una pròrroga hauria de servir per fer una revisió de la tasques assolides i plantejar objectius de futur, la qual cosa hem trobat a faltar des de la CUP. Creiem que en aquests 10 anys s’ha aconseguit un gran nivell en els alumnes, però també trobem a faltar treballar una millora en la vessant de servei públic, per exemple, amb una tarificació social o amb objectius que posin en valor la diversitat de Manlleu i que facin accessible l'Escola de Música a tota la població.

2. Pagament de les obres del pàrquing de la Plaça.
L'Equip de Govern va presentar per a la seva aprovació una modificació de crèdits extraordinaris per tal de poder fer efectiva l'anualitat del pagament de les obres del pàrquing de la plaça. El grup municipal de la CUP ens vam abstenir principalment per dues raons: primerament, sempre ens hem mostrat a favor de la recuperació de la propietat pública del servei del pàrquing i la zona blava, però alhora, ens oposem frontalment a la privatització de la gestió d'aquest servei, aprovada fa unes setmanes per Junta de Govern. 
Aquests fets ens aboquen a una situació en què els manlleuencs i manlleuenques haurem de pagar 2.235.000 euros a vint anys per liquidar les obres de la plaça -als que cal sumar-hi els 412.000 euros abonats a fons perdut per part de Pere Prat, l'anterior alcalde de l'Ajuntament-, mentre que el que genera l'explotació del servei anirà a parar a butxaques privades. Amb aquesta abstenció, des de la CUP volem fer explícit que avalem la recuperació de la propietat del pàrquing per part de l'Ajuntament, però no compartim el model de gestió.

3. Pla de participació del POUM.
En aquest Ple també es va aprovar el pla de participació ciutadana del POUM. La CUP creiem que part de l’èxit del futur POUM recau en la participació, en com la mateixa població de Manlleu el construeixi i se’l faci seu. També és molt important escoltar en igualtat de condicions totes les veus. 
Una primera crítica que vam fer al pla presentat és que no reflecteix prou la necessitat que el treball participatiu se centri en quin model de poble volem. També vam recordar que els processos participatius no són meres consultes o suggeriments que després els polítics i tècnics poden utilitzar com vulguin; la participació és una eina per donar responsabilitat a la gent i així s’ha de reflectir en el dibuix final. És per això que demanàrem incloure una consulta ciutadana que valori com s’ha reflectit el procés participatiu en el resultat definitiu. 
El Ple no va acceptar aquesta esmena i, per aquest motiu, ens vam abstenir tot anunciant que vetllarem aquestes qüestions durant tot el procés. 

4. Moció per a la realització d'una auditoria externa sobre el deute de l'Ajuntament de Manlleu.
Vàrem presentar una moció en què proposàvem auditar el deute de l'Ajuntament de Manlleu i buscar espais i mecanismes de debat popular sobre el mateix. El deute de l'Ajuntament ha condicionat els darrers anys d'una manera molt important els pressupostos municipals i creiem que cal analitzar en profunditat a què s'ha destinat, com ha revertit a la població, quan i amb qui ens hem endeutat, quins interessos hem pagat al llarg dels anys... Així mateix, creiem que cal involucrar a la població en el necessari debat, inexistent fins al moment, sobre quina política ha de seguir l'Ajuntament respecte el deute els propers anys.

La moció va comptar amb 5 vots a favor (CUP i ICV) i 16 en contra (Esquerra, CiU, PSC, MÉS i la regidora no adscrita) i, per tant, no va ser aprovada.

Fotografia: elter.net