Propostes de la CUP Manlleu pel nou POUM de Manlleu

El Ple municipal de Manlleu del 15 de novembre va aprovar l’Avanç de planejament, el primer pas de l'elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manlleu. A partir d’aquí, s’engegarà el Procés Participatiu a principis del 2017 i els següents passos seran l’Aprovació Inicial, l’Aprovació Provisional i l’Aprovació Definitiva.

Amb aquest Avanç, tenim sobre la taula quatre alternatives de models de Manlleu elaborades pels tècnics municipals. Des de la CUP Manlleu, entenem però, que les tres primeres són desfasades i que només poden servir per veure d'on venim, ja que mostren com eren els Plans Urbanístics antics i creats en època de ple creixement urbanístic. Per tant, l'alternativa més desenvolupada és la quarta, que s’ajusta una mica més a la realitat actual, però que per nosaltres encara queda lluny de plasmar un model social, territorial i econòmic, pensat amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de la població de Manlleu en l'escenari més probable, segons els informes tècnics, on Manlleu no creixi en els propers quinze anys. De nou cal recordar que més creixement no és sinònim de més benestar per a la població i cal tenir presents també les possibilitats de creixement intern que encara té Manlleu, amb una capacitat per absorbir 13.451 habitants només entre habitatges buits i el sòl residencial vacant dins la ciutat.

El procés participatiu serà el proper pas a realitzar, on cal treballar perquè sigui un procés real i representatiu. Per això, caldrà ser pedagògics i fer tot el possible a l’hora d’incentivar aquest procés, perquè és la gent qui viu els barris, les places i els carrers, la que pot aportar visions objectives, reals i directes per a l’elaboració del nou POUM.

Creiem que el POUM és un gran projecte de ciutat i més enllà del pacte de govern que permetrà aprovar-lo, creiem que és important assolir un POUM de consens, treballat a tres bandes entre la ciutadania, els polítics i els tècnics.

Des de la CUP Manlleu hem elaborat un seguit de propostes per treballar i debatre de cara a l’elaboració del nou POUM de Manlleu:

Participació popular
· El procés participatiu ha de permetre decidir col·lectivament quin model de Manlleu volem
· Garantir i incentivar una participació real i transparent.

Protecció del sòl agrícola
· Planificar un futur Parc Agrari
· Delimitar i protegir les zones agrícoles.
· Articulació d’una anella verda amb camins naturals al voltant del municipi

Accessos
· Solucionar l’entrada de camions a Manlleu amb un accés al polígon industrial (Ronda Nord-Est) venint de la Miranda
· Finalitzar els carrers que són en cul de sac.
· La ronda Nord-Oest no és necessària

Perspectiva de gènere
· Configurar la ciutat com a espai amable, acollidor i plaent de manera transversal, des de l’experiència de la dona, per tal d’afavorir la qualitat de vida del conjunt de la població.

Mobilitat
· El pla de mobilitat ha de desenvolupar un model que prioritzi els vianants, les bicicletes i el transport públic, i assegurar la mobilitat per les persones amb mobilitat reduïda.
· S’han d’establir nexes entre les zones verdes.

Habitatge
· Desplegar la Llei 24/2015.
· Entendre l’habitatge com un dret que ha de complir una funció social.
· Manlleu té 1.591 habitatges buits, segons dades del padró de 2015.
· Manlleu pot absorbir 13.451 habitants entre els habitatges buits i sòl residencial vacant.

Comerç de proximitat
· Limitar l’establiment de grans àrees comercials a la ciutat, ja que ja hi ha una gran oferta.
· Fomentar el comerç de proximitat de la vila, que dóna vida als barris i redistribueix gran part dels recursos al mateix municipi

Indústria
· Visió més territorial pel que fa al sòl industrial.
· Aprofitar tot l’espai industrial ja construït i que està en desús.
· La indústria més petita, pot conviure amb l’espai residencial, per donar vida als barris, i facilitar la mobilitat.

El riu Ter
· Millorar l’estat ecològic del riu Ter.
· Crear més zones de contacte, com caminets a la vora del riu.
· Planificar la recuperació de les fonts i de la seva aigua.
· Recuperar la Devesa com a espai públic

Patrimoni històric i cultural
· Revisar els catàlegs de tot el patrimoni històric i cultural del municipi per tal de protegir-lo i conservar-lo.
· Protegir les virtuts i singularitats del casc antic.