Resum de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple de febrer

Resum amb algunes de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple municipal del 16 de febrer de 2016

No morim; ens maten. Continua la lluita feminista prèvia als plens.
Com cada mes, abans del Ple, el Grup Feminista de Manlleu, La Xinxa, convoca una concentració davant l'Ajuntament per evidenciar el nombre de dones mortes pel masclisme (#nomorimensmaten). Aquesta vegada, l'entitat encarregada de fer la reflexió sobre aquest fet, ha estat l'Agrupament Escolta i Guia Arrels Manlleu, qui a través d'un manifest, han remarcat que ja són 15 les dones mortes amb el que portem d'any a nivell de l'estat espanyol. Han assenyalat que "cal ser realistes i prendre consciència que aquestes morts no són més que una conseqüència del model patriarcal imperant en la societat en la que vivim."

Nou centre comercial a Manlleu. Era necessari?
Pel que fa al Ple, per segona vegada ha passat a aprovació del Ple la construcció d'una gran superfície comercial i una actuació immobiliària al solar de Can Brocato, que finalment s'ha aprovat. La CUP hi hem votat en contra, perquè estem a favor del model comercial de proximitat i no és possible potenciar-lo obrint noves grans superfícies; al contrari, el degradem. Els m2 de superfície comercial per habitant a Manlleu està per sobre de la mitjana Catalana i amb aquesta nova actuació encara trenquem més el fràgil equilibri. Cal també tenir en compte que actualment el comerç està desprotegit; la Llei de Comerç de Catalunya, que hauria de regular tots aquest temes, està recorreguda pel govern del PP al Tribunal Constitucional amb la intenció de protegir els interessos dels grans centres comercials, com el que es vol obrir a Can Brocato. Tot plegat dins un context de lluita o bombolla de grans superfícies comercials. Les conseqüències al barri seran múltiples i importants, però la transparència de cara al veïnat ha estat nul·la. Hem trobat a faltar un debat entre la ciutadania que segurament hagués aconseguit la modificació del projecte o la seva anul·lació.

Per l'aplicació immediata de la Llei 24/2015 sobre emergència habitacional i pobresa energètica.
Hem recordat que aquesta Llei, sorgida després d'un període continuat de mobilitzacions i lluita dels moviments socials, ja fa 7 mesos que està en vigència. Creiem que anem tard en la seva aplicació i difusió a la població de Manlleu i creiem que aquest desplegament s'ha de fer de forma urgent i de manera transformadora. Cal aplicar la cessió obligatòria d'habitatges i sancions per vulneració de la funció social dels habitatges permanentment desocupats en mans de grans tenidors i entitats bancàries.

Els comptes clars: cap a l'auditoria de les finances de l'Ajuntament.
Durant el torn de precs i preguntes, des de la CUP hem tornat a posar sobre la taula un compromís adoptat per l'anterior equip de govern encapçalat per Pere Prat, i que a dia d'avui encara resta pendent. Es tracta de la realització d'una auditoria dels comptes de l'Ajuntament. Creiem que portar a terme aquesta tasca és fonamental, no només perquè es tracta d'un compromís polític explícit, sinó que també perquè pensem que és un acte de transparència necessari. Alhora, també vam exigir que aquesta auditoria no es centrés en l'exercici econòmic de 2015, sinó que hauria d'anar més enllà i ampliar-se a exercicis econòmics anteriors per tal d'aclarir qüestions com els 412.000€ destinats a la finalització de les obres del pàrquing -que encara no han estat recuperats per l'Ajuntament-, les pressumptes irregularitats comeses per l'equip de govern de la legislatura anterior en termes de dietes i sous encoberts, i l'origen i els motius del sobreendeutament que pateix l'Ajuntament que el mantenen econòmicament ofegat.