Resum de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple municipal de setembre

Resum d’algunes de les aportacions fetes per part de la CUP Manlleu al Ple municipal del passat dimarts 29 de setembre:

1. Manlleu Connecta. Les últimes setmanes el servei municipal d’Internet social Manlleu Connecta ha estat sotmès a un procés de privatització al qual ens hem oposat frontalment. Aquesta privatització, que no garanteix per escrit que en un futur es mantingui el preu social, s’ha justificat en base a una obligació legal. Tanmateix creiem que hi havia altres alternatives i lamentem que l’equip de govern no hagi tingut voluntat de treballar-les a fons.

2. Moció de suport a l’acollida de població refugiada. Aquesta ha estat una de les mocions aprovades per unanimitat, creiem important destacar que la moció no fa diferències entre persones refugiades per motius polítics o econòmics i que compta amb compromisos concrets com facilitar l’empadronament a tota la població de Manlleu.
(Veure moció aquí)

3. Cabals mínims. Vam posar a debat l'incompliment dels cabals ecològics al Ter al seu pas per Manlleu i concretament en l'Escala de Peixos de la resclosa del Canal Industrial on és urgent que l'Ajuntament hi posi solució. El riu és font de vida només si porta aigua!

4. Mocions no complertes. Vam exposar que l’Ajuntament ha aprovat en el passat diferents mocions que encara no s’han tirat endavant com és pagar els impostos a l’Agència Tributaria Catalana (febrer 2012), sancionar les entitats bancàries amb pisos permanentment desocupats a Manlleu (febrer 2014) i per últim l’aplicació dels acords de la moció sobre memòria històrica presentada per la CUP (juliol 2015).

5. 6a hora Escola Casals-Gràcia. No és admissible que a Manlleu hi continuï havent alumnes exclosos de la resta de companys una hora abans per motius econòmics. En aquest sentit, vam denunciar aquest fet al Ple i creiem que cal trobar les solucions perquè aquest fet deixi de produir-se.

6. Percepcions econòmiques Ple extraordinari. Per últim vam fer referència al Ple extraordinari celebrat el passat dijous 3 de setembre amb un únic punt que va consistir en el sorteig a través d’un programa informàtic de les meses electorals del 27S. Novament vam assenyalar que les retribucions aprovades per assistència al Ple, de 225 euros, ens semblen desmesurades i encara ens sembla un fet més greu acceptar-les per un Ple extraordinari de 30 segons de durada, tal com van fer els 3 regidors del PSC i el regidor de ICV. Per a aquell Ple la resta de regidors del consistori hi vàrem renunciar. Recordem que per la resta de Plens els regidors i regidora de la CUP hem renunciat a nivell personal al cobrament d’aquestes assistències i que l’assemblea està portant a terme un procés de debat per decidir com gestionar aquests diners i com retornar-los a la població.