La no obertura de la piscina municipal de Manlleu denota error de planificació per part de l'equip de govern

Algunes de les aportacions de la CUP Manlleu al ple del 6 de maig de 2024:

PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVES DE MANLLEU

La CUP Manlleu votem en contra de la pròrroga del Pla Local de Joves perquè considerem que és un copiar-enganxar d’un Pla dissenyat pels anys 2020-2023, l’aplicació del qual no ha estat satisfactori, tot i que es produïssin alguns avenços.

És lamentable que Manlleu, amb la població que té, no disposi de Punt Jove, des del tancament del Si-Dral. Municipis de la comarca molt més petits en tenen.

Reiterem una vegada més la importància cabdal de les polítiques de jovent, així com que aquestes tinguin un caràcter central i estructural, no transitori.

Sortosament, a Manlleu, la millor regidoria de jovent que hi pot haver és al carrer i està dinamitzada pel jovent auto-organitzat, que fan possible tota mena de projectes i activitats.

PISCINA MUNICIPAL DE MANLLEU

Davant l’anunci de la no obertura de la piscina municipal de Manlleu aquest estiu, la CUP Manlleu manifestem que hi ha hagut un error de planificació i de gestió important. L’equip de govern actual, que porta un any governant, sabia com estava la piscina. També la regidoria d’esports de l’equip de govern anterior era competència de Junts. 

Cal donar una solució a la ciutadania perquè aquest estiu Manlleu tingui la piscina municipal oberta.

III PLA INTERN D'IGUALTAT DE GÈNERE DE L'AJUNTAMENT DE MANLLEU

Votem favorablement a l'aprovació del III Pla Intern d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Manlleu 2024-2027. La setmana passada els mitjans de comunicació es feien ressò d’unes enquestes, en les que sortia que bona part del jovent està virant cap a posicions cada cop més masclistes i cada cop menys sensibles a la diversitat i als drets de les persones. I per tant, que l’administració sigui exemplificant i sigui exemple, és importantíssim sempre. Sobretot també, quan en aquest mateix ple, ara fa just un mes, es va sentir alguna intervenció que realment fa posar la pell de gallina a qualsevol persona que cregui una mica amb els drets humans. Demanem que hi hagi el seguiment corresponent perquè aquest pla sigui executat i pugui ser portat a terme amb tot el seu desenvolupament.

CREACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS DE MANLLEU

Després de 22 anys, creiem que és important que el teatre municipal de Manlleu tingui un funcionament continuat, i l'aprovació d'aquest reglament és un primer pas. Tot i això, l'equip de govern no ha tingut cap interès en compartir-nos la seva elaboració ni donar-nos l'opció de participar-hi.

Ens sorgeixen dubtes sobre el reglament que es posarà en marxa. Es proposa la gestió directa del Teatre, però es parlar de contractes a licitar: direcció artística, contracte de serveis per gestionar servei de sala i comunicació.

Una altre condició que creiem que ha de tenir el Teatre Municipal és assegurar que totes les entitats de Manlleu en puguin fer ús. Esperem poder treballar les ordenances que fixaran les taxes per la seva utilització.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL PREU PÚBLIC ESCOLA DE MÚSICA

Aprofitem aquest punt per animar a l’equip de govern a avançar cap a la tarificació social en els serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals, com és l'Escola Municipal de Música de Manlleu. Això permetria oferir accés a la formació musical a molta més gent.

REUBICACIÓ DE L'ESCOLA D'ADULTS

Ens preocupa que la reubicació del CFA Martí i Pol a l'INS Antoni Pous suposi una reducció de l'oferta formativa actual i es perdi la seva funció de socialització i cohesió social.

Aquest canvi pot comportar una oferta més restringida només de tarda i vespres. És imprescindible poder oferir un ventall més ample d’horaris, per poder atendre als usuaris fora del seu horari de treball, afavorint la conciliació familiar.

Per la seva importància, en el seu paper de formació acadèmica i com espai de socialització i de cohesió social, és imprescindible que pugui disposar d’un espai propi.

AMPLIACIÓ DEL CAP MANLLEU

L'actual CAP de Manlleu fa 32 anys que està operatiu. Durant aquests anys, la població de Manlleu ha crescut més del 28%, uns 4.600 habitants. (de 16.280 a 20883).

És evident, per tant, la necessitat d'ampliar l'espai i augmentar el nombre de professionals, per tal de poder millorar l’atenció sanitària.

Quina és la proposta i terminis de l’equip de govern per l'ampliació del CAP?