Retallada en la tarifació social de l'escola bressol a Manlleu

Algunes de les aportacions de la CUP Manlleu al ple del 27 de maig:

- RENÚNCIA A POLÍTIQUES SOCIALS

Ens preocupa la gran quantitat de partides, que tenen a veure amb polítiques socials, que s'han donat de baixa per part de l'equip de govern de Junts i PSC Manlleu. Ara es donen de baixa 86.000€ del conveni que feia possible que hi hagués una oficina d'habitatge.

- PART DE LA TARIFACIÓ SOCIAL SUPRIMIDA A L'ESCOLA BRESSOL

L’equip de govern de l’Ajuntament de Manlleu suprimeix part de la tarifació social de l’escola bressol: acollida matinal, menjador i escolarització del juliol. Un cop més, carregant contra els més vulnerables, fent més difícil la vida als que ja la tenen difícil. Aquesta decisió segueix en la línia de l’equip de govern, que des del començament de la legislatura, està suprimint tot el que pot en serveis socials, cultura i educació.

PRECS I PREGUNTES:

- CUIDEM EL TREN

El bon estat de la l'estació i la línia de tren és una qüestió estratègica de ciutat, de la ciutadania, de les classes treballadores sobretot. Ens oferim a l'equip de govern per treballar en aquest sentit i fer tot el que sigui possible per revertir la situació.

- OPERACIÓ URBANÍSTICA A BAIX VILA

En un futur més o menys proper, hi haurà una operació urbanística d’una construcció d’una gran superfície a Manlleu, per l’entrada del pont de Can Molas. Hem demanat informació però ens diuen que no hi ha res registrat. Ens preocupa l'opacitat d'aquest projecte, que no sortirà a la llum fins que estigui tot lligat.

- L'EDUCACIÓ A MANLLEU

Felicitem i posem en valor el treball conjunt de totes les escoles amb el projecte «Desplaçades» presentat aquest divendres a la Plaça Fra Bernadí. Un exemple de les activitats que cohesionen, trameten valors i milloren la convivència al nostre poble.
Tot i això veiem com es reverteixen polítiques educatives i socials com l'eliminació dels premis als treballs de recerca de batxillerat sobre la ciutat de Manlleu i l'eliminació del catàleg d'activitats de que l'Ajuntament oferia als centres educatius.

- MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ

Fa mesos vam retirar una moció en defensa del català perquè l'equip de govern la volia revisar i fer aportacions. Encara no ens ha arribat cap informació al respecte. És urgent posicionar-nos i fer passos en la defensa de la llengua.