Aportacions de la CUP Manlleu al Ple de febrer

Resum de les aportacions de la CUP Manlleu al ple municipal del 27 de febrer:

1. Modificació del Mas

En aquest ple es va presentar l’avanç de la modificació puntual de la zona del Mas per declarar-lo sòl industrial. Aquesta modificació fa una partició de la superfície original d’aquest polígon projectat en el POUM del 1988 per així possibilitar el seu desenvolupament en el marc actual. Segons l’equip de govern aquesta modificació permet solucionar la demanda d'un tipus de sòl industrial ara inexistent i millorar els accessos a la zona Nord del polígon de la Coromina.

Des de la CUP veiem aquestes problemàtiques urgents, però apostem per una reorganitzar del sòl industrial existent i, sobretot, per definir en el futur POUM quin a de ser el paper de l’indústria a Manlleu i, en conseqüència, el dibuix del seu sòl industrial. Des de la CUP ens vam mostrar reticents a aquesta modificació perquè condiciona l’actual discussió del futur POUM, perquè el dibuix que es va presentar no estudia alternatives, perquè presenta dèficits (Per exemple, on és la via verda?), i perquè no ens han aclarit la dimensió de la demanda de sòl industrial. Per això el nostre vot va ser d’abstenció, amb la intenció de treballar qualsevol oportunitat per solucionar els problemes de comunicació, de serveis i degradació d’aquesta zona industrial.

2. Modificació puntual per permetre ús comercial a la Plaça de Gràcia

Amb aquesta modificació puntual es van modificar normes urbanístiques de la Plaça de Gràcia, entre elles la de permetre ús comercial en aquest espai en concret. Un ús, que en el Pla Urbanístic que ara és vigent, el del 1988, no es permet que hi pugui haver comerç en tot el barri.

Durant 20 anys, des del 1988 fins que es va aprovar l’últim POUM al 2008, es va planificar intencionadament que al barri de Gràcia no hi pogués haver comerç.
Per tant, veiem necessària la modificació puntual que es va aprovar a la Plaça de Gràcia, però creiem que hauria de ser aplicable a tot el barri, per tal de que es pugui facilitar el petit i mitjà comerç i potenciar les iniciatives locals lligades al territori, fomentant un barri viu.

3. 8 de març, vaga general feminista

El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una jornada que expressa la lluita de milions de dones contra l’explotació capitalista, patriarcal i racista, que ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones, tant als Països Catalans com arreu del món.

CCOO i UGT van presentar una moció per donar suport només a l'aturada de 2 hores per torns del dia 8 de març. Des de la CUP hi vam presentar esmenes amb anterioritat per tal que també contemplés l’opció de vaga de 24 hores impulsada des del moviment feminista. Creiem que era una aportació inclusiva, que sumava i permetia informar millor de l’abast de la vaga a tota la població, però es van excloure aquestes aportacions, i ens vam veure obligades a votar-hi en contra.

4. Moció de suport a Càrnies en Lluita

En l'apartat de mocions, el ple de l'Ajuntament va debatre una proposta de moció de suport a Càrnies en Lluita, col·lectiu que es troba en peu de guerra contra la situació d'explotació que pateixen als seus llocs de treball. Molts empresaris del sector carni de la comarca, estan vulnerant, a través de la trama de les falses cooperatives, la legalitat vigent per tal de mantenir sotmesos als treballadors i treballadores dels escorxadors en condicions d'esclavatge. A més a més, el passat mes de febrer van ser acomiadades 28 persones del sector, i 500 persones més corren el risc de perdre el seu lloc de treball durant el mes de març.

Des de la CUP, vam mostrar la nostra solidaritat i el nostre suport amb el col·lectiu, i vam votar favorablement la moció, que entre d'altres qüestions, demanava que Serveis Socials de l'Ajuntament es posés a disposició dels treballadors i treballadores de Manlleu afectats pel conflicte. La moció, defensada pel propi col·lectiu present entre el públic del plenari, va ser aprovada per unanimitat.

5. La passera de la Devesa

En el torn de precs i preguntes vam demanar pels objectius de la construcció de la passera de la Devesa. És un projecte per donar pas alternatiu al veïnat de Vista Alegre durant les obres del pont de Can Moles? El projecte escrit no en diu res, però l’equip de govern públicament ha fet afirmacions que podien donar-ho a entendre.

Creiem que és una irresponsabilitat crear falses expectatives amb un tema tant sensible com aquest i, ara que les obres del pont estan a punt de començar, el fet que hi hagi qüestions com aquesta que encara no estan aclarides és una manca de planificació.

6. Continuïtat de la Biblioteca de Manlleu

També al torn de precs i preguntes vam exposar la nostra preocupació per com s'han gestionat els tractes amb el BBVA per la continuïtat de la Biblioteca de Manlleu al seu edifici. La biblioteca és un equipament cultural que té una importància estratègica per una població com Manlleu i des de fa anys que estem alertant de que cal blindar-ne la seva continuïtat.

Quan la nova biblioteca es va establir a l'edifici del BBVA, l'Ajuntament va realitzar una inversió molt més alta de la prevista, de prop de 600.000 euros, per adequar un espai que segons el contracte signat el maig del 2014 només tenia garantida una continuïtat de 5 anys.

Des de llavors, cada vegada que hem insistit que calia blindar la continuïtat de la biblioteca, se'ns ha respost que per part del BBVA hi havia el compromís, verbal, de vendre l'edifici a l'Ajuntament a un bon preu. Ara sembla que aquesta opció no és possible tirar-la endavant i que es renovarà el mateix contracte que es va signar el 2014. Creiem que cal trobar una solució que blindi, efectivament, la continuïtat de la biblioteca i que ens permeti desvincular-la completament del BBVA.