Aportacions de la CUP Manlleu al Ple d'abril

Resum d'algunes de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple municipal del 18 d'abril de 2017:

1. Oficina d'Atenció Ciutadana

Des de la CUP vam votar a favor de l'aprovació de la carta de serveis de l'Oficina d’Atenció Ciutadana, ja que entenem que és una eina útil pels veïns i veïnes de Manlleu. S'hi ha inclòs una aportació que vam fer referent al deure de l'administració a explicar de manera entenedora el que la gent signa. Alhora creiem que cal fer tot el possible perquè el fet de reforçar i centralitzar aquest servei, no comporti debilitar les altres àrees de l’Ajuntament. I finalment, vam remarcar que no tothom té les mateixes facilitats per fer els tràmits online, i que per tant, s’hauria de valorar que els horaris d’obertura de l’OAC poguessin ser encara més amplis, sempre apostant perquè aquests vagin lligats amb una bona conciliació familiar dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

2. Modificació del pressupost

Un dels punts de l'ordre del dia del darrer ple del mes d'abril era la proposta de modificació del pressupost presentada per l'equip de govern. Es tractava d'un tràmit tècnic per tal d'executar una operació financera per la qual l'Ajuntament traspassa un deute contret amb el BBVA a Caixa d'Enginyers. La modificació del crèdit té la voluntat d'acomplir amb una de les mocions presentada per la CUP, per la qual el govern es comprometia a deixar de treballar de forma progressiva amb la banca clàssica per començar a fer-ho amb entitats bancàries amb criteris ètics.

Des de la CUP vam donar suport a la modificació, alhora que vam aprofitar la nostra intervenció per reclamar al govern que és necessari i urgent anar més enllà en aquest àmbit, i que cal més valentia política per desenvolupar accions financeres d'aquest tipus en les que es valora el benefici social, i no únicament l'econòmic.

3. Moció per l'abandó del Glifosat

La CUP vam presentar una moció de l’associació 'Som lo que Sembrem' que demanava l’abandonament del Glifosat i encaminar-nos cap a la jardineria ecològica. El Glifosat és un principi actiu que porten diferents herbicides i impedeix la fotosíntesis. S’ha demostrat que té molts efectes a la salut de les persones i també sobre el medi, com la contaminació d’aqüífers o la desaparició de les abelles. Per altra banda la justificació dels seu ús a vegades és purament estètic, com eliminar males herbes.

Hores abans del Ple, l’equip de govern va presentar una esmena que no respectava l’argumentari de la moció i canviava totalment l’esperit dels acords. Des de la CUP no vàrem veure possible l’encaix d’aquestes propostes en la moció de 'Som lo que Sembrem' i tampoc vàrem entendre que hi hagués marge per a la negociació. La moció no va prosperar, però l’Ajuntament es veu obligat en un futur immediat a treballar aquesta problemàtica per la sensibilitats que desperta.

Descarrega la moció

4. Teatre Centre

Al torn de precs i preguntes la CUP vàrem alertar que el projecte executiu del Teatre Centre que el passat setembre l’empresa DILME va entregar a l’Ajuntament compta amb diversos informes desfavorables de l’enginyer municipal, el cap d’àrea, l’arquitecta municipal i intervenció.

És en base a aquest projecte, amb deficiències molt importants segons els tècnics, que es realitzaran les obres del Teatre Centre que recentment s’han adjudicat a l’empresa TOP Proyectos y contratas per un valor de 1.118.389 euros.

Des de la CUP vàrem exposar que el Teatre Centre és una qüestió important per Manlleu, que va més enllà de l’actual mandat i de l’actual equip de govern i que no entenem que se’ns hagi ocultat aquesta situació enlloc d’intentar buscar, entre totes i tots, les solucions necessàries per fer-hi front. Vàrem demanar quina és l’estratègia de l’equip de govern per a solucionar aquestes deficiències i se'ns va respondre que s'aniran solucionant en el transcurs de les obres. Creiem que calen més garanties.