Aportacions de la CUP Manlleu al Ple de desembre

Resum d'algunes de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple municipal del 19 de desembre de 2017:

- Pressupost 2018

El passat 19 de desembre el ple de l’Ajuntament de Manlleu va debatre els pressupostos municipals per a l’any 2018. La CUP vàrem exposar el nostre vot contrari amb una doble argumentació, per una banda sobre com s’havien elaborat i negociat aquests pressupostos i per l’altra en base al seu contingut.

El gener del 2016 el Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per la CUP per tal d’avançar cap a uns Pressupostos elaborats participativament. Malauradament els acords d’aquella moció s’han incomplert i ens vam trobar amb la mateixa situació que l’any anterior, debatent uns pressupostos on la població no havia pogut decidir-ne cap aspecte ni se l’havia informat del seu contingut.

Si bé és cert, aquest pressupost inclou una partida de 30.000 euros en concepte de pressupost participatiu, com l’any anterior. Que la població pugui decidir sobre aquest simbòlic 0,16 % del pressupost, és evident que no el converteix en participatiu, quan no hi ha hagut ni transparència prèvia ni mecanismes per poder decidir què es prioritza i marcar-ne línies generals.

L’equip de govern va optar per presentar als diferents grups municipals un pressupost ja tancat on hi havia una partida de 178.000 euros (0,99 % del pressupost) reservada a negociar amb els partits polítics. La jugada era clara, buscar un partit polític amb qui negociar el destí d’aquests diners a canvi de l’aprovació del global del pressupost. Amb aquest esquema, per una banda l’equip de govern aconseguiria aprovar els pressupostos i per l’altra, el partit que s’hi avingués es podria posar la medalla del destí d’aquests diners per tal que la població pensés que havia aconseguit una sèrie de millores. I el PDeCAT s’hi va avenir.

Aquest esquema de negociació a la CUP ens incomoda enormement ja que creiem que un Pressupost s’ha d’analitzar i treballar en el seu global:

- Primer cal consensuar reptes i objectius estratègics a nivell de Manlleu. Establir i prioritzar quines problemàtiques i indicadors volem revertir (de pobresa, de desigualtat, de precarietat…), quines polítiques volem desenvolupar en matèria d’igualtat, en l’àrea de jovent, en polítiques d’ocupació, en inversions, urbanisme, etc.

- Després pensar quins recursos, eines, figures i estratègies ens fan falta per anar en aquest direcció.

- I finalment pressupostar-ho i dissenyar unes ordenances fiscals que també vagin en la línia dels objectius que ens hem plantejat.

Creiem que aquest esquema, que requereix més treball, té un potencial transformador molt més gran per a avançar cap a uns pressupostos que donin resposta als reptes que té la població de Manlleu, i vam emplaçar l’equip de govern a posar-nos a treballar des de ja, sota aquesta lògica, amb els pressupostos de l’any que ve.

- Designa del directiu de mitjans de comunicació

Des de la CUP creiem que el càrrec directiu dels mitjans de comunicació hauria de ser una plaça de convocatòria pública, on tothom tingués les mateixes oportunitats per accedir-hi, i no pas un càrrec de confiança com és ara. Tot i això, creiem que el procés selectiu ha set correcte i per aquest motiu hem votat a favor de la designa. El càrrec a partir d'ara serà ocupat per l'Enric Gil.