Aportacions de la CUP Manlleu al Ple de gener

Resum d'algunes de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple municipal del 24 de gener de 2017:

1. Al·legacions presentades per la CUP al pressupost municipal 2017

La CUP Manlleu vàrem presentar al·legacions al Pressupost 2017 de l’Ajuntament de Manlleu on constatàvem que s’havien sobredimensionat les previsions de recaptació d’alguns impostos vinculats a generar més activitat especulativa al municipi (l’Impost del Valor dels Terrenys Urbans o plusvàlua que augmenta un 44,14% la previsió respecte l’any anterior i l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres que ho fa en un 150%). De fet, existeix un informe d’intervenció fet per tècnics de l’Ajuntament que ja alertava d’aquest fet.

Per donar resposta a la insuficiència d’ingressos, proposàvem un esquema alternatiu de retribucions dels càrrecs electes tot reduint les retribucions de regidores i regidors de l’equip de govern, les retribucions per assistències i les subvencions als grups municipals. Aquesta proposta permetria reduir aquesta partida un mínim de 130.858 euros passant dels 329.737 euros actuals als 198.879 euros.

Aquestes al·legacions varen ser tombades amb els vots d'ERC, PSC, MÉS i Maite Gallifa, i les abstencions de CiU i ICV.

2. Banca ètica

Un dels punts de l'ordre del dia de la darrera sessió plenària va ser la proposta de subrogació d'un dels préstecs contrets per l'Ajuntament amb el BBVA. L'equip de govern va plantejar un canvi de creditor per aquest préstec: cancel·lar el compromís amb el BBVA per passar a signar-lo amb Caixa d'Enginyers, al·legant unes millors condicions en el contracte d'aquest préstec. Des de la CUP vam donar suport a aquesta mesura, ja que va en la línia de la moció que vam presentar el novembre del 2015 -aprovada pràcticament per unanimitat- per la qual s'exigia al govern una desconnexió progressiva amb la banca capitalista clàssica per començar a treballar amb entitats bancàries amb uns mínims de criteris ètics. Tanmateix, també vam instar a l'equip de govern que cal anar més enllà, i que el compromís polític amb la banca de caràcter ètic, per gestionar les qüestions financeres de l'Ajuntament, fos inequívoc i més ferm del que ha estat fins ara.

3. Zona Blava

També en aquest Ple vàrem preguntar pel mal servei que està fent l'empresa concessionària de la zona blava d’aparcament. Les noves tarifes, com va prometre l’equip de govern, ja haurien d'estar en vigor però la senyalització de les noves zones i les màquines expenedores de tiquets no estan funcionant correctament. Aquestes tarifes contemplaven noves modalitats de zones, com ara la d'un euro a la setmana o la d'un euro al dia, més econòmiques per les veïnes i veïns, però encara no és possible utilitzar-les. L’equip de govern s’ha excusat amb motius tècnics i de falta de competència de les diferents empreses que havien de permetre aquests canvis. La CUP vàrem denunciar que l’Ajuntament està incomplint el seu compromís i també hem fet evident que la gestió privada de la zona blava n’empitjora el servei i en provoca la pèrdua del control públic i democràtic.

4. Habitatge

Com és sabut Manlleu des de fa anys viu una situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge. Durant anys l’aposta estratègica que ha seguit aquest Ajuntament ha estat la de buscar solucions pactades i fiar-ho tot a la col·laboració i bona voluntat de les entitats bancàries, ocultant el conflicte existent entre els interessos econòmics d'aquestes entitats i el dret a l’habitatge. Els resultats d'aquesta estratègia s'han demostrat inexistents.

El passat juliol la Generalitat va signar un conveni amb el BBVA, en el qual aquest Ajuntament durant mesos havia dipositat totes les esperances per solucionar la manca d’habitatge públic. Al Ple vàrem qüestionar els resultats pràctics d'aquest conveni i ens vàrem reiterar en la necessitat d'aplicar accions unilaterals com les sancions d'entitats bancàries amb habitatges buits a la població i desplegar tot el potencial de les lleis existents per aconseguir la cessió d'habitatges.