Aportacions de la CUP Manlleu al Ple de maig

Resum d'algunes de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple municipal del 23 de maig de 2017:

1. Taxes de la piscina municipal i les escoles bressol

Un dels punts proposats a la darrera sessió plenària de l'Ajuntament van ser les modificacions de les Ordenances Fiscals número 17 i 25, que són les que regulen el preu públic de la piscina i les escoles bressol de Manlleu.

Totes dues modificacions es van plantejar a l'alça, produint un encariment dels dos serveis. Pel que fa a la piscina, l'increment és generalitzat tant en abonaments individuals i familiars, i cursets, mentre que les escoles bressol veuran encarides les quotes mensuals en més d'un 3% -de 155 a 160€-.
La CUP vam votar en contra d'aquestes mesures, posant sobre la taula la necessitat de revisar la prioritat de la despesa pressupostària per tal de garantir la viabilitat econòmica d'aquests serveis públics sense que els manlleuencs i manlleuenques ho hagin de pagar de les seves butxaques, però l'equip de govern va fer ús de la seva majoria per aprovar totes dues modificacions.

2. Ordenança reguladora del soroll

En aquest mateix Ple es presentava una nova ordenança que regula el soroll al municipi. Aquesta permet adaptar-nos a la llei del 2002 i a la normativa europea. La principal eina que presenta és el mapa del soroll a Manlleu que defineix els decibels permesos a cada racó de la ciutat. Tot plegat millora la lluita contra la contaminació acústica i facilita el camí cap a una ciutat més acollidora i saludable per a les persones. L’ordenança es va aprovar però la CUP ens vàrem abstenir.

Els motius són: primer de tot la celeritat amb què se’ns ha presentat l'ordenança que no ha permès treballar cap tipus de proposta per millorar-la; en segon lloc que apareix l’element de l’excepcionalitat per a sobrepassar puntualment els valors límit, però els criteris no s’expliquen suficientment i creiem que s’han de treballar detalladament; finalment que l’ordenança contempla molt bé les multes per a les infraccions però no desenvolupa com s’educarà a la població per anar fent un canvi d’hàbits sonors.

3. Moció per a la denúncia i eradicació del transfuguisme a Manlleu

Al Ple es va debatre la moció presentada pel grup PDeCAT-CiU sobre l'eradicació del transfuguisme a Manlleu. Des de la CUP vàrem exposar el nostre suport a la moció argumentant que aquestes actituds suposen un frau democràtic i ètic i vàrem denunciar que els partits que formen part de l'equip de govern de Manlleu estan incompliment els seus codis ètics i els pactes antitransfuguisme.

4. Moció per a la retirada de plaques i honors al Sr. Jordi Pujol i Soley

La CUP vàrem defensar la necessitat de la retirada de les plaques i honors concedits al llarg dels anys a la família Pujol al llarg dels anys a Manlleu. Vàrem explicar quin paper ha jugat la corrupció en el nostre país i que el pujolisme s'ha fonamentat en una la teranyina d’interessos entre poder polític i econòmic.

Així mateix vàrem manifestar que en aquesta concepció del país CiU i PSC han estat durant anys dues cares de la mateixa moneda. És per aquest motiu que vàrem qualificar de poc honest que des del PSC, que és qui presentava la moció, es parli de corrupció, sense que això vagi acompanyat de la més mínima autocrítica, quan és un partit que ha format part d'aquesta manera de funcionar durant anys i ha estat vinculat també a un gran nombre de casos de corrupció.

5. Ozó troposfèric

Amb l’arribada del calor els nivells de ozó troposfèric a Manlleu augmenten i fins i tot superen els nivells d’alerta a la població. A petició de la CUP l’alcalde s’ha compromès a informar, tant dels avisos d’alerta de superació de nivells d’ozó com de les mateixes alertes, per ràdio Manlleu i el portal elter.net. Les alertes acostumen a ser de poques hores i aquests són els mitjans més directes per informar eficientment. 

6. Gastromoda

Al torn de precs i preguntes vam demanar quin era el posicionament de l'equip de govern referent a l'organització d'esdeveniments com el Gastromoda, que té el suport de l’OPE i de l’Ajuntament, i on s’han fet desfilades de noies joves, seguint els canons de bellesa marcats socialment, a dins de restaurants.

Més enllà de la necessitat de fomentar el comerç local i de proximitat i dinamitzar-lo, creiem que hem de ser crítics amb la manera de fer aquesta promoció i tenir en compte la repercussió i la pressió estètica que vivim les dones en una societat capitalista, que ens utilitza de reclam publicitari, mostrant un model de bellesa que l’únic que fa és invisibilitzar la diversitat de cossos i el valor que tenim les dones com a persones.

7. Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)

En el torn de prec i preguntes, la CUP vam plantejar una qüestió de l'àmbit educatiu que ens preocupa: sense voler menystenir la feina que s'està fent en el marc del PEC, vam exposar que el projecte no està afrontant problemes d'arrel entorn l'educació a Manlleu. Al nostre parer, el PEC hauria d'assumir i fer-se seus debats que avui en dia estan sorgint en la comunitat educativa manlleuenca, especialment en l'àmbit de l'educació pública, on es comença a qüestionar, entre d'altres, els criteris a l'hora de repartir entre totes les escoles i instituts de la ciutat els els alumnes amb necessitats educatives especials.

Per nosaltres és urgent que hi hagi un debat real i viu sobre l'estat i la vigència del "Model Manlleu" i la convivència entre escoles públiques i concertades en el marc de la igualtat d'oportunitats per a tots i totes les alumnes de Manlleu.