Resum de les aportacions de la CUP Manlleu al Ple municipal de gener

Resum d'algunes de les aportacions fetes per part de la CUP Manlleu al Ple municipal del passat dimarts 26 de gener de 2016, on es van aprovar les dues mocions que presentàvem: per avançar cap a l'elaboració d'uns pressupostos municipals participatius i perquè els contractes energètics de l'Ajuntament de Manlleu es facin sota criteris de sobirania energètica.

Fotografia: ElTer.net
 
1. Ordenança de transparència i Administració Electrònica.
Valorem positivament aquesta ordenança per tal d'avançar en l'àmbit de la transparència i l'administració electrònica. Vam fer la reflexió que els partits hauríem d'entendre la transparència des del propi compromís ètic i no aplicar mesures de transparència només quan alguna ordenança ens hi obliga. En aquest sentit, vàrem posar en valor el codi ètic amb el qual la CUP ens vam comprometre i que inclou mesures com la publicació de la declaració de bens patrimonials de regidores i regidors de la CUP i de l'estat de comptes -anualment-, així com el cost de la campanya electoral i el seu detall d'ingressos, despeses i conceptes. En conseqüència, vam emplaçar a la resta de partits a publicar també el cost de la campanya electoral de les darreres eleccions municipals com va fer la CUP, ja que cap altre ho ha fet.

2. Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
L'equip de govern va presentar a sessió plenària una proposta de modificació de llocs de treball i modificacions de plantilla que responien, per una banda, a l'amortització de dues places -administrativa i brigada municipal- i, per l'altra, a la creació d'una plaça, en l'àmbit del Servei d'Atenció a les Dones -SIAD- d'un Agent d'Igualtat. Primerament vam expressar el nostre malestar pel fet de presentar creacions i eliminacions de places de treball en un mateix punt de l'ordre del dia, ja que creiem que aquestes qüestions haurien de presentar-se per separat. També vam fer explícita la nostra preocupació per com s'està portant la qüestió del SIAD, ja que des del passat 31 de desembre fins a la resolució de la plaça convocada, l'Ajuntament no té en plantilla una figura imprescindible que entre d'altres tasques, és la que treballa directament amb víctimes de violència de gènere. En aquest sentit, i al presentar-se creacions i eliminacions de llocs de treball en un mateix punt, vam emetre dos vots positius per la creació de la plaça d'agent d'igualtat i dos vots en contra de l'eliminació de llocs de treball de l'Ajuntament.
 
3. Moció per avançar cap a uns pressupostos municipals participatius.
S'ha aprovat per unanimitat la moció presentada per la CUP que proposava que l'Ajuntament de Manlleu avanci cap a l'elaboració d'uns pressupostos participatius. Creiem que són una gran eina per buscar noves fórmules de democràcia directa i participativa que permetin la implicació activa de la ciutadania en els afers públics. En aquest sentit, serà necessària la implicació de totes les organitzacions polítiques representades al consistori, les entitats, moviments socials i populars i de tota la ciutadania en general per aconseguir que siguin una realitat.

4. Moció sobre la revisió de la gratuïtat de la zona blava presentada per CiU.
Tot i compartir elements de la moció, ens vàrem abstenir perquè creiem que aprovar-ho unilateralment a través d'una moció és incompatible amb el procés obert i participatiu que fa mesos que reclamem. Creiem també que la moció obviava elements importants i que caldria afrontar el repte des d'una perspectiva més global, tenint en compte els següents criteris:
  • Transparència i participació del veïnat de Manlleu i comerciants en les decisions.
  • Disseny d'un model global de mobilitat per Manlleu, defugint d'actuacions puntuals i pedaços.
  • Reobertura de zones d'aparcament cèntriques com podria ser el pàrquing del carrer de gas.
  • Que la decisió final passi pel Ple ja que permet més debat polític i no per Junta de Govern com pretén l'equip de govern.
  • Apostar per una gestió directa del pàrquing i de la zona blava ja que és la única que permet un control democràtic del servei.
5. Moció perquè l'Ajuntament actuï sota criteris de sobirania energètica.
Finalment, hem presentat -i s'ha aprovat- una altra moció que reclamava un canvi en els contractes d'energia de l'Ajuntament. En la proposta, defensàvem que el paper de l'Ajuntament i tots els seus equipaments ha de ser exemplar respecte com i quin tipus d'energia utilitzen. Per això, demanàvem que la contractació es faci sota criteris de sobirania energètica; això vol dir: basada en els criteris de democràcia, control social dels mitjans de producció, sostenibilitat, decreixement energètic, arrelament al territori i descentralització. També proposàvem que l'Ajuntament sensibilitzi a la ciutadania en la necessitat d'un canvi de model energètic.

6. Plens per Ràdio Manlleu.
Una altra qüestió important que s'ha iniciat en aquest Ple és la retransmissió de la sessió en directe a través de Ràdio Manlleu, al 107FM, permetent una millor difusió a la població. Així doncs, coincidint amb aquesta mesura, la CUP posem punt i final a la nostra retransmissió per streaming que hem realitzat cada mes des del març de l'any 2013.