Documents

A l'últim Ple de l'Ajuntament de Manlleu, l'equip de govern va tombar la moció per abandonar el Glisofat i anar cap a una jardineria més ecològica. El Glisofat és un herbicida que pot perjudicar la salut de les persones i el medi ambient.

Moció per l'abandó del glisofat i els herbicidis de la jardineria municipal pel compliment de la normativa sobre biocides. Cap a una jardineria ecològica.

A Manlleu hi ha tres tipus importants de contaminants a l’aire: l’ozó troposfèric, les micropartícules i el benzo(a)pirè.

Des de la CUP hem anat posant reiteradament damunt la taula la necessitat de superar l’encara actual ordenança de civisme de Manlleu, ja que té un clar enfocament sancionador, repressor i estigmatitzador tant de la pobresa com de les mobilitzacions socials i substituir-la per noves eines més educatives on la mediació, la resolució de conflictes i la potenciació de l’ús de l’espai públic en siguin l’eix vertebrador.

"Durant molts dies s'ha focalitzat el debat de pressupostos sobre si la CUP-CC aprovaria o no els comptes. Aquest article, lluny de reforçar aquest debat, no parla sobre si calia o no aprovar els pressupostos de la Generalitat ni tampoc del caràcter antisocial d’aquests. Primer, perquè la CUP-CC ha decidit assembleàriament aprovar-los i, segon, perquè també s’ha esmentat per activa i per passiva que aquests pressupostos no reverteixen retallades, continuen afavorint la privatització de serveis i no aposten per un rescat social de mínims."

Pàgines